Positiva effekter av massage

Positiva effekter av massage
Ökad blodcirkulation

– Organ och muskler påverkas positivt av en ökad blodcirkulation och som i sin tur leder till att sänka blodtrycket

Stärker immunförsvaret

– Massage ökar antalet vita blodkroppar i kroppen vilket gör att kroppen blir mer motståndskraftig mot infektioner

Motverkar stress

– Massage frigör hormonet oxytocin som verkar lugnande och sänker puls och blodtryck

Påskyndar läkning

– Massage ger ökad syretransport till musklerna vilket leder till att rehabilitering och läkning går snabbare

Ökad fysiskt och psykisk motståndskraft

– Massage frigör endorfiner som också kallas kroppens smärtstillare. Endorfinerna gör så att man blir bättre rustad både i fysisk och psykisk bemärkelse

Minskar ångest och depression

– Massage minskar produktionen av stresshormonerna kortisol och noradrenalin och ökar – må bra hormoner som oxytocin, dopamin och serotonin